Protocol Festiu de la Ciutat de Barcelona

Preàmbul

Aquest Protocol té com objectiu fixar en un document els actes del calendari festiu tradicional de Barcelona. També s’hi fixen els actes d’arrel tradicional de nova creació que la reiteració com a proposta festiva i el seu reconeixement els atorga un caràcter singular que els distingeix.

Aquest Protocol abasta actes de festes i celebracions reconegudes com a pròpies a tota Barcelona. Distintives de tot el territori municipal i que s’han consolidat com a convocatòria festiva per a tots els ciutadans sense cap mena d’exclusió.

Es reconeix la importància i la singularitat de totes les festes i les celebracions arrelades en qualsevol part del territori barceloní (districte, barri, carrer, plaça..), de les quals se’n recomana també la redacció de protocols específics per part de les entitats i els organismes vinculats més propers.

Els actes, les solemnitats i les cerimònies de les festes i les celebracions incloses en aquest Protocol són els que han esdevingut, per a la població, imprescindibles i insubstituïbles com a elements distintius, singulars i definitoris:

  1. Els actes protocol·laris que basteixen la litúrgia de la festa i que li donen significat.
  2. Els actes esdevinguts emblemàtics, que la ciutadania identifica amb la festa, sense els quals seria impensable.
  3. Les activitats que són expressió de la cultura popular i tradicional barcelonina i exponent de la xarxa associativa de la ciutat.
  4. Les activitats fruit de la proposta i la implicació de les institucions i de la xarxa associativa de la ciutat.
  5. Les activitats fruit de l’exercici de la ciutat com a capital de l’àmbit cultural català i de l’arrelada tradició barcelonina de convit i d’intercanvi amb altres territoris.

Aquest Protocol respon a una realitat festiva actual: les festes i les celebracions de tradició consolidada que tenen un reconeixement ciutadà i una presència continuada i vigent. Tanmateix resten oberts, mitjançant la Comissió de Seguiment, a l’evolució de la mateixa celebració i a les noves propostes de caràcter col·lectiu que, amb la consolidació i l’acceptació, puguin ser susceptibles de ser inclosos en futures revisions.

La fixació del patrimoni festiu en el Protocol no comporta fossilitzar els actes festius i les cerimònies que s’hi recullen. És per això que s’encarrega el seguiment del Protocol com a testimoni del seu compliment i per a constatar-ne l’evolució i l’actualització dels actes. També s’encarrega el seguiment de noves propostes per a la seva inclusió al Protocol. I es contempla la possibilitat de modificacions, correccions i noves inclusions com a fruit del seguiment i del consens en funció de les necessitats dels col·lectius actuants, dels usuaris i de la pròpia celebració.

No és pretensió d’aquest Protocol la preservació de res que no es preservi per la seva pròpia vitalitat i presència. Aquest Protocol protegirà les manifestacions tradicionals i la singularitat barcelonina de festes i celebracions de la ciutat de la banalització i de la festivalització, concepte estrany en el que han de ser els trets distintius, rituals i repetitius de la festa.

Aquest Protocol vetlla per la continuïtat i la coherència de les activitats festives consolidades i acceptades com a pròpies per la ciutat i, en un marc de consens i de diàleg, les preserva de les circumstàncies conjunturals en les seves formes i els seus continguts tradicionals.

 
  • Amb el Suport de
  • Departament de Cultura.Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona.

llicència Creative Commons
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari

PageRank