Les Entitats

Centre de Documentació de Dansa Tradicional Catalana

Al llarg de la seva trajectòria, l'Esbart Català de Dansaires s'ha dedicat, a més de les tasques de difusió i coneixement de la dansa , a un estudi en general del folklore català combinat amb una recerca, documentació i recuperació (en tots aquells casos en què ha estat possible) de danses ja desaparegudes. Aquesta tasca d'investigació ha fet que l'entitat hagi anat recollint en el transcurs de la seva història una gran quantitat d'informació especialitzada en dansa, folklore, tradicions i costums catalans. Tota aquesta informació constitueix el fons documental de l'ECD i es reparteix en dos grans blocs: l'Arxiu i la Biblioteca.

L'Arxiu comprèn tres seccions diferents: l'Arxiu Capmany, l'Arxiu "viu" i l'Arxiu administratiu.

L'Arxiu Capmany és, potser, la secció més prestigiosa de la nostra entitat. Va ser fet per Aureli Capmany i altres socis de l'Esbart Català de Dansaires. És un arxiu que conté referències documentals, musicals i gràfiques de dansa des del segle XII fins el 1942.

L'Arxiu "viu" és on s'aplega tota la documentació impresa, musical i gràfica de dansa de què disposa la nostra entitat. Diem que és "viu" perquè s'hi incorpora informació constantment. I finalment, l'Arxiu Administratiu en el que es recull tota la documentació de l'Esbart Català de Dansaires des de 1908.

La Biblioteca es va organitzar l'any 1921 per voluntat d'En Joan Amades, l'aleshores President de l'entitat. L'objectiu era dotar d'una biblioteca de suport a totes les activitats de l'Esbart Català de Dansaires. La Biblioteca es va ampliant constantment amb l'adquisició de materials bibliogràfics editats en qualsevol suport. També comprén el fons de publicacions periòdiques, tant històriques com les que actualment es reben per subscripció o donatiu. La biblioteca també està subdividida en diferents seccions, segons el suport en que es presenta cada document.

En primer lloc, trobem el material imprès i gràfic relacionat amb Catalunya i amb el món de la dansa. En aquesta secció, es recullen llibres, revistes, articles, partitures, fotografies i cartells que tracten temes de música, folklore, costums, indumentària, història, geografia, literatura, etc. però sobretot dansa del nostre país o forana.

En un segon gran grup trobem els enregistraments sonors que contenen la música de dansa interpretada per qualsevol instrument o conjunt instrumental de bona part de les danses que figuren a l'arxiu, així com també entrevistes, etc...

Els enregistraments en video formen una altra de les seccions. En aquesta, s'apleguen tot un seguit d'enregistraments de dansa produïts tant per la nostra entitat com per d'altres procedències. I en darrer lloc, trobem la secció que recull tots els documents que es presenten en suport informàtic.

L'Arxiu i la Biblioteca de l'Esbart Català de Dansaires estan oberts a la consulta de qualsevol persona interessada en la informació que contenen i de fet rep, any rera any, la visita d'usuaris: d'estudiants universitaris a responsables d'altres esbarts o grups de dansa.

 
 

Més informació

Esbart Català de Dansaires

La Casa dels Entremesos
Pl. Beates, 2
08003 Barcelona
Tel.: 93 412 51 11
info@esbartcatala.org

Responsables:

  • Jordi Bartolomé
  • Montserrat Garrich
  • Amb el Suport de
  • Departament de Cultura.Generalitat de Catalunya
  • Ajuntament de Barcelona. Institut de Cultura
  • Ajuntament de Barcelona. Districte de Ciutat Vella

llicència Creative Commons
Els continguts d'aquest web estan subjectes a una llicència Creative Commons si no s'hi indica el contrari

PageRank